PORIADOK SV.OMŠÍ V ŠKOLSKEJ KAPLNKE

O škole

PORIADOK SV.OMŠÍ V ŠKOLSKEJ KAPLNKE

Za prípravu žiakov triedy na sv. omšu zodpovedá triedny učiteľ.   

V prípade posunu sv. omší sa posunie aj poradie tried. 

V rámci aktivity modlitieb za cirkevné školy sa vždy v stredu vsunie do modlitieb veriacich aj jedna prosba za vybranú cirkevnú školu podľa pripojeného zoznamu. Chceme tak posilniť vedomie, že patríme do veľkého spoločenstva cirkevných škôl arcidiecézy a modliť sa za seba navzájom.

Zmena poradia tried je možná po vzájomnej dohode tr. učiteľov !

Poriadok_sv_omsi__2017_18_v_6.xlsx

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
    Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
  • sekretariát : +421 057 /775 2732
    riaditeľ : +421 057 /775 0655
    vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa