• Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ
    • Vážení rodičia!

      

     Riaditeľka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné Vám oznamuje,
     že zápis do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 sa bude konať

     1. apríla 2019 – 30. apríla 2019

     v čase od 07,30 hod. do 15,00 hod.
     v budove školy (sekretariát RŠ).

     Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, resp. jeho fotokópiu.

     Slávnostný zápis sa uskutoční 4. apríla 2019

     o 15,00 hod. v budove CSŠ.

     Bližšie informácie získate na t. č.: 057/775 27 32
     a na webovej stránke školy https://gymazshe.edupage.org.

      

     Mgr. Marianna Harvanová

     riaditeľka školy

     • Termín zápisu
     •   Zápis do 1. ročníka na školský rok 2019/2020

      Slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční 
      4. apríla 2019 

      (vo štvrtok)
        o 15.00 hod. 
      v priestoroch našej školy. 

       

      Tešíme sa na vás,
      budúcich kamarátov!

       

      Zápis do 1. ročníka bude pokračovať
      do 30. apríla 2019
      v čase od  7.30 hod. do 15.00 hod.
      na sekretariáte školy.

      Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Zákonný zástupca budúceho prváka si musí priniesť
      občiansky preukaz a rodný list dieťaťa
      (príp. jeho kópiu).