• V školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné odbory:

   • 7902J 00     4 - ročné štúdium
    7902J 00     8 - ročné štúdium

    Gymnázium 4-ročné štúdium

    Otvárame 1 triedu s počtom žiakov 21.
    Podmienky prijatia:

    Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10. 4. 2019.
    Žiak bude prijatý na základe kritérií, ktoré budú zverejnené najneskôr 31. 3. 2019.

    Gymnázium 8-ročné štúdium

    V prihláške pre osemročné gymnáziá sa Testovanie5 nevypĺňa.

    Prihláška na osemročné štúdium:   056_Prihlaska_na_studium_v_strednej_skole_a_pokyny_na_vyplnovanie_formularu.pdf

    Otvárame 1 triedu s počtom žiakov 18.
     

    Podmienky prijatia:

    Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10. 4. 2019.
    Žiak bude prijatý na základe kritérií, ktoré budú zverejnené najneskôr 31. 3. 2019.

   • Prijímacie konanie bude prebiehať v znení Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.Z. a jeho novelizácii.