• Za prípravu žiakov triedy na sv. omšu zodpovedá triedny učiteľ.   

    Poriadok sv. omší v kaplnke

    V rámci aktivity modlitieb za cirkevné školy sa vždy v stredu vsunie do modlitieb veriacich aj jedna prosba za vybranú cirkevnú školu podľa pripojeného zoznamu. Chceme tak posilniť vedomie, že patríme do veľkého spoločenstva cirkevných škôl arcidiecézy a modliť sa za seba navzájom.

    Poriadok sv. omší

    V prípade posunu sv. omší sa posunie aj poradie tried.