• 2% z dane

   • Vážení rodičia a priatelia školy!

    Vaše 2 percentá z dane môžu opäť pomôcť vybranej neziskovej organizácii či občianskemu združeniu. Každý rok máte možnosť venovať 2% podielu zaplatenej dane organizácii, ktorá sa venuje verejnosprospešným aktivitám.

        

    Tlačivá a formuláre pre daňové priznanie 2018

    Ak hľadáte tlačivá pre daňové priznanie za rok 2018, môžete si ich zakúpiť, alebo stiahnuť online http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/,alebo zo stránky finančnej správy. Na našom webe sú k dispozícii aktuálne formuláre. Stiahnite si ich práve na tomto linku:

     

    Komu darovať 2% z dane?

    Vyberte si niektorú z organizácií, ktorú nájdete v zozname zverejnenom Notárskou komorou po 15. 1. 2019. Budeme však radi, ak sa rozhodnete podporiť svojimi 2% za rok 2018 práve nás.. 

    Ak neviete komu darovať 2 percentá z dane, pozrite sa vo svojom okolí, či neexistuje organizácia, ktorá by vaše 2% privítala. Pre neziskový sektor sú 2 percentá z daní veľmi dôležitý príjem.

    Ďakujeme, že vám to nie je ľahostajné.

    Ako darovať 2%

    Neviete, ako darovať 2 percentá z dane?

    Do 15. februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Následne si toto potvrdenie uschovajte a pripojte ho k druhému formuláru. Ten sa volá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Všeobecné Vyhlásenie nájdete na internetovej stránke finančnej správy. Naše Vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

    Toto Vyhlásenie vyplníte tak, že doplníte svoje údaje, prípadne doplníte údaje organizácie, ak nie sú predtlačené. Nezabudnite doplniť riadky 12-14. Tie sú veľmi dôležité.

    Dokedy darovať 2% z dane?

    Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, máte čas do 30. apríla 2019 na to, aby ste poslali Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnuté napr. z nášho webu) na daňový úrad v mieste vášho bydliska

    Ak ste SZČO, resp. firma, daňové priznanie podávate do 31. 3. 2019. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, komu venujete 2% z dane.

    Ako vypočítať 2%?

    K výslednej sume, ktorú venujete organizácii dospejete tak, že do riadka 12 Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2 percentá zo sumy v riadku 12. Môžete použiť náš vzorec pre uľahčenie: riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

    Ak ste v roku 2018 dobrovoľnícky odrobili viac ako 40 hodín (aj pre rôzne organizácie dokopy) a máte o tom potvrdenie, môžete darovať v riadku 13 až 3% z vašej dane. Nevyhnutné je však priložiť potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

    Ďakujeme!